Školní Klub

Nemocnice Třebíč

Školní klub se nachází v areálu Nemocnice Třebíč v pavilonu pro matku a dítě, který byl uveden do provozu v červnu 2012. Na dětském oddělení máme k dispozici místnost, která slouží jako herna pro všechny hospitalizované děti. Provozní doba je od 8.00 do 14.20 hodin. Dětem se věnuje vychovatelka ŠK.

Vybavení herny školy je přizpůsobeno všem věkovým kategoriím dětí, které se zde scházejí ke hrám a různým činnostem. V nabídce pro malé děti je dřevěná kuchyňka, domeček pro panenky, stolní fotbal a množství hraček pro kluky i holčičky. Školní děti zde tráví volný čas hraním stolních her, kterých zde máme opravdu bohatý výběr, takže si přijdou na své i ti nejnáročnější. Hry rozvíjí smysl pro kolektiv, taktiku, vizuální i sluchovou představivost a paměť, rychlou reakci, strategii i všeobecné znalosti přiměřené věku dětí. Dále mají děti k dispozici puzzle, lego stavebnice, mozaiky, hlavolamy apod. Vše si mohou zapůjčit na pokoj i mimo provozní dobu školy. Hry nabízme též dětem, které mají z důvodu onemocnění nařízen klid na lůžku..

Podle skladby dětí zařazujeme hudební a čtenářské chvilky. Čtením povídek a pohádek seznamujeme děti s literaturou a snažíme se vzbudit jejich zájem o četbu. V rámci výtvarných a pracovních činností se děti podílejí na výzdobě jídelny dětského oddělení a zaměstnanecké jídelny nemocnice.