ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ Klub

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

 Školní klub

Školní klub je určen dětem, které jsou hospitalizovány v psychiatrické nemocnici. Cílovou skupinu tvoří děti v raném školním věku. Herna se nachází v budově dětského oddělení psychiatrické nemocnice. Provozní doba je od 9.30 do 15.30 hod. a dohled zde zajišťuje vychovatelka ŠK.

Děti mají k dispozici široké spektrum materiálu a hraček potřebných k jejich rozvoji. Stěžejním zaměřením jsou výtvarné a pracovní činnosti, které jsou u dětí velmi oblíbené.

V odpoledních hodinách jsou dětem umožněny procházky po okolí, návštěvy dětského hřiště, případně různé akce, probíhající ve městě.

V letním období pořádáme výlety mimo město. Například jsme navštívili Záchranou stanici Pavlov, ZOO v Jihlavě či Hasičské muzeum v Přibyslavi.

Děti se pravidelně účastní canisterapie, hipoterapie a jednou týdně plavání v bazénu.

 

Základní škola

Základní škola se nachází na dětském oddělení Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě. Škola realizuje činnost v pronajaté části pavilonu 12. V pronájmu jsou 4 učebny, sborovna, ředitelna, kabinet a sociální zařízení. Škola může také využívat tělocvičnu a venkovní hřiště, které jsou v majetku nemocnice.
Do školy jsou přijímáni žáci všech ročníků základní školy a ZŠ praktické, hospitalizovaní na dětském oddělení, s bydlištěm v různých místech České republiky. Setkávají se zde žáci se specifickými poruchami učení a chování se žáky s psychickými poruchami a chorobami. Žáci jsou rozděleni do čtyř tříd, takže v jedné třídě probíhá souběžně výuka více ročníků.

Žáci jsou vyučováni 20-22 hodin týdně v návaznosti na probírané učivo v kmenových školách. Tento způsob výuky je náročný pro učitele z hlediska přípravy a zaměstnání žáků. Je nutný individuální přístup ke každému dítěti. Výuka vyžaduje velké množství pomůcek a učebnic pro samostatnou práci žáků. Také je ztížena i tím, že se žáci stejného ročníku vyučují podle různých školních vzdělávacích plánů a mají rozdílné učebnice. Důležité je vybavení školy rozsáhlým skladem učebnic a pracovních sešitů, audiovizuální technikou a počítači.
Ve škole pracuje 5 pedagogů.
Během pobytu v naší škole se žáci účastní různých kulturních akcí, exkurzí, projektových dnů.
Velký zájem ze strany žáků je o kroužek hry na zobcovou flétnu a kroužek papírové modelářství.

 

Přehled tříd, ročníků

 

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2019. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín Okresy
9. 3. – 15. 3. 2020 Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020 - státní svátek.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.