ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ Klub

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

 Školní klub

Školní klub se nachází v budově dětského oddělení psychiatrické nemocnice a je určen žákům, kteří jsou hospitalizováni v psychiatrické nemocnici. Oddělení je organizováno jako terapeutická komunita  s léčebně výchovným režimem, vychovatelka s dětmi pracuje v rámci specializované komplexně psychiatrické léčby. Hospitalizované děti vyžadují speciální péči, kterou jim poskytuje klidné a bezpečné prostředí školního klubu, s jasně stanovenými pravidly. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí dle jejich postižení a nařízené léčby.

Děti mají k dispozici široké spektrum materiálů k výtvarným i pracovním činnostem, knih, časopisů a společenských her potřebných k jejich rozvoji.

Každý den probíhá příprava na vyučování.

Součástí programu ŠK jsou procházky po okolí, různé hry, děti se věnují sportovním aktivitám v tělocvičně a na hřištích v areálu nemocnice i mimo ni, koupou se v bazénu. Chodí na vycházky do města, účastní se kulturních a vzdělávacích akcí.

Žáci se pravidelně účastní canisterapie, hipoterapie, autogenního tréninku a plávání v bazénu. Vychovatelka se věnuje dětem dle jejich individuálních potřeb na základě konzultace s odborníky (logoped, psycholog,...).

 

Základní škola

Základní škola se nachází na dětském oddělení Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě. Škola realizuje činnost v pronajaté části pavilonu 12. V pronájmu jsou 4 učebny, sborovna, ředitelna, kabinet a sociální zařízení. Škola může také využívat tělocvičnu a venkovní hřiště, které jsou v majetku nemocnice.
Do školy jsou přijímáni žáci všech ročníků základní školy hospitalizovaní na dětském oddělení, s bydlištěm v různých místech České republiky. Setkávají se zde žáci se specifickými poruchami učení a chování se žáky s psychickými poruchami a chorobami. Žáci jsou rozděleni do čtyř tříd, takže v jedné třídě probíhá souběžně výuka více ročníků.

Žáci jsou vyučováni 20-22 hodin týdně v návaznosti na probírané učivo v kmenových školách. Tento způsob výuky je náročný pro učitele z hlediska přípravy a zaměstnání žáků. Je nutný individuální přístup ke každému dítěti. Výuka vyžaduje velké množství pomůcek a učebnic pro samostatnou práci žáků. Také je ztížena i tím, že se žáci stejného ročníku vyučují podle různých školních vzdělávacích plánů a mají rozdílné učebnice. Důležité je vybavení školy rozsáhlým skladem učebnic a pracovních sešitů, audiovizuální technikou a počítači.
Ve škole pracuje 5 pedagogů.
Během pobytu v naší škole se žáci účastní různých kulturních akcí, exkurzí, projektových dnů.
Velký zájem ze strany žáků je o zájmovou činnost hra na zobcovou flétnu, papírové modelářství a jógu pro děti.

 

Přehled tříd, ročníků

I. třída - 1. ZŠ, 2. ZŠ, 9. ZŠ - Mgr.Škarydová Martina
II. třída – 3. ZŠ, 4. ZŠ, 6. ZŠ, 7. ZŠ - Mgr. Grohmannová Květoslava
III. třída - 5. ZŠ, 8. ZŠ - Mgr. Rákosníková Šárka
IV. třída - 9. ZŠ - Mgr. Klečková Jiřina

 

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.


Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

14. 2. - 20. 2. 2022 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.