ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ Klub

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

 Školní klub

Školní klub se nachází v budově dětského oddělení psychiatrické nemocnice a je určen žákům, kteří jsou hospitalizováni v psychiatrické nemocnici. Oddělení je organizováno jako terapeutická komunita  s léčebně výchovným režimem, vychovatelka s dětmi pracuje v rámci specializované komplexně psychiatrické léčby. Hospitalizované děti vyžadují speciální péči, kterou jim poskytuje klidné a bezpečné prostředí školního klubu, s jasně stanovenými pravidly. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí dle jejich postižení a nařízené léčby.

Děti mají k dispozici široké spektrum materiálů k výtvarným i pracovním činnostem, knih, časopisů a společenských her potřebných k jejich rozvoji.

Každý den probíhá příprava na vyučování.

Součástí programu ŠK jsou procházky po okolí, různé hry, děti se věnují sportovním aktivitám v tělocvičně a na hřištích v areálu nemocnice i mimo ni, koupou se v bazénu. Chodí na vycházky do města, účastní se kulturních a vzdělávacích akcí.

Žáci se pravidelně účastní canisterapie, hipoterapie, autogenního tréninku a plávání v bazénu. Vychovatelka se věnuje dětem dle jejich individuálních potřeb na základě konzultace s odborníky (logoped, psycholog,...).

 

Základní škola

Základní škola se nachází na dětském oddělení Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě. Škola realizuje činnost v pronajaté části pavilonu 12. V pronájmu jsou 4 učebny, sborovna, ředitelna, kabinet a sociální zařízení. Škola může také využívat tělocvičnu a venkovní hřiště, které jsou v majetku nemocnice.
Do školy jsou přijímáni žáci všech ročníků základní školy a ZŠ praktické, hospitalizovaní na dětském oddělení, s bydlištěm v různých místech České republiky. Setkávají se zde žáci se specifickými poruchami učení a chování se žáky s psychickými poruchami a chorobami. Žáci jsou rozděleni do čtyř tříd, takže v jedné třídě probíhá souběžně výuka více ročníků.

Žáci jsou vyučováni 20-22 hodin týdně v návaznosti na probírané učivo v kmenových školách. Tento způsob výuky je náročný pro učitele z hlediska přípravy a zaměstnání žáků. Je nutný individuální přístup ke každému dítěti. Výuka vyžaduje velké množství pomůcek a učebnic pro samostatnou práci žáků. Také je ztížena i tím, že se žáci stejného ročníku vyučují podle různých školních vzdělávacích plánů a mají rozdílné učebnice. Důležité je vybavení školy rozsáhlým skladem učebnic a pracovních sešitů, audiovizuální technikou a počítači.
Ve škole pracuje 5 pedagogů.
Během pobytu v naší škole se žáci účastní různých kulturních akcí, exkurzí, projektových dnů.
Velký zájem ze strany žáků je o kroužek hry na zobcovou flétnu a kroužek papírové modelářství.

 

Přehled tříd, ročníků

 

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2019. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín Okresy
9. 3. – 15. 3. 2020 Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020 - státní svátek.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.