Vítáme Vás na stránkách
Základní školy a Mateřské školy

při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina

Školní družina Nemocnice Havlíčkův Brod

Školní družina Nemocnice Havlíčkův Brod

ZŠ a Školní družina Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

ZŠ a Školní družina Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

ZŠ a Školní družina Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

ZŠ a Školní družina Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

ZŠ a Školní družina Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

ZŠ a ŠD Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Školní družina Nemocnice Třebíč

Školní družina Nemocnice Třebíč

Mateřská škola a Školní družina Nemocnice Jihlava

Mateřská škola a Školní družina Nemocnice Jihlava

Mateřská škola a Školní družina Nemocnice Pelhřimov

Mateřská škola a Školní družina Nemocnice Pelhřimov

Mateřská škola a Školní družina Nemocnice Pelhřimov

Mateřská škola a Školní družina Nemocnice Pelhřimov

Školní družina Nemocnice Nové Město na Moravě

Školní družina Nemocnice Nové Město na Moravě

Školní družina Nemocnice Nové Město na Moravě

Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina

Naše školy

I V NEMOCNICI SE MŮŽE DÍTĚ USMÍVAT A NĚČEMU NOVÉMU SE NAUČIT.

 

 
Školní družina
 Nemocnice Havlíčkův Brod
ZŠ a školní družina Psychiastrická nemocnice Havlíčkův Brod  
školní družina
Nemocnice Třebíč

Mateřská škola a školní družina Nemocnice Jihlava

Mateřská škola a školní družina Nemocnice Pelhřimov

 
školní družina
Nemocnice Nové Město na Moravě

 

Naše organizace je komplex, který tvoří školy a školská zařízení umístěná ve zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina.

Je příspěvkovou organizací a zřizovatelem je Kraj Vysočina. Předmětem činnosti je zajistit výchovu a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dočasně umístěných ve zdravotnickém zařízení. Poskytuje výchovu a vzdělávání žákům plnícím povinnou školní docházku pomocí speciálních výchovných a vyučovacích metod, prostředků a způsobem přiměřeným jejich nemoci nebo postižení.

 

 

Kraj Vysočina zřizovatel organizace.

 

Fond Vysočiny